+

Personální obsazení

Mgr. Petra Hrubá, advokát

Mgr. Petra Hrubá získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dokončila studium v roce 2010. V témže roce byla zapsána do seznamu advokátních koncipientů a započala svou advokátní praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Markéty Soukupové. Po vykonání advokátní praxe složila v roce 2013 advokátní zkoušku. V rámci své dosavadní advokátní praxe se věnovala zejména právu rodinnému, občanskému, obchodnímu, pracovnímu a trestnímu. V současné době poskytuje generální praxi.

JUDr. Miroslava Zlatníková, advokát

JUDr. Miroslava Zlatníková absolvovala studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončila studium v roce 2009. V roce 2010 byla zapsána do seznamu advokátních koncipientů a jako advokátní koncipientka absolvovala právní praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Markéty Soukupové. Na konci roku 2012 složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku (JUDr.) a v roce 2013 úspěšně složila advokátní zkoušku. V rámci své dosavadní advokátní praxe se věnovala zejména rodinnému, občanskému, obchodnímu, pracovnímu a trestnímu právu. Dlouhodobě se věnuje také problematice bytového a družstevního práva. V současné době poskytuje generální praxi.